Antwone Fisher

Antwone-fisher

Antwone Fisher (2002)

Antwone Fisher Film Amerikan donanmasında asker olarak hayatını sürdüren Antwone, bizleri ilk sahnede çocukluğuyla
ilgili gördüğü bir rüya ile karşılıyor. Rüyaları onu tedirgin ettikçe öfke nöbetlerinin artmasına, saldırgan kişiliğinin ortaya çıkmasına ve psikolojik bütünlüğünü bozmaktadır. Terapi başlangıcında terapistiyle olan ilk görüşmesinde Antwone ailesinin olmadığını, kendisinin bir kayanın altından geldiğini söylüyor. Bu konuşmadan terapist Antwone’un zorlu bir hayat geçiridiğini anlamakta ve onu birliğe rapor vermesi açısından konuşmaya zorlamaktadır.Bu etik kuralları çerçevesinde yanlış bir yaklaşımdır.Terapi gönüllülük esasına dayandırılmalıdır. Terapist konum itibari ile komutan asker hiyerarşisindeki baskıyı kullanarak onu zorlamış ve 3 seans olarak terapi süresini sınırlamıştır.

Danışanın yararının gözeltilmediği görülmüştür. Etik kuralları gerekçesiyle terapi sürecine danışan karar vermektedir. Danışan istediği zaman terapiyi sonlandırma özgürlüğüne sahiptir. Antwone ilk seanslarda güven açısından tedirgin bir durum sergilemesiyle hiç konuşmamıştır. Fakat ilerleyen seanslarda bu süreç sohbet havasına bürünmüş kendini rahat ifade etmiş ve daha rahat teröpatik ilişki kurmuştur. Antwone tedaviye kapalı gibi gözükmesine rağmen aslında, tedaviye muhtaç biri ve bunun farkındadır. Danışanın çocukluğunda yaşadığı cinsel istismar, defalarca koruyucu annesi tarafından dövülmesi ve ateşle korkutulması onda büyük travmalara yol açmıştır. Travmatik olayların kökeninde korku, çaresizlik, olayların beklenmedik olması ve olaylara müdahale edememe vardır. Terapist öfke sorununun kuşaktan kuşağa aktarıldığını anlatmıştır.

Antwone’ un koruyucu annesini daha iyi anlaması için ‘Köle Toplumu ‘ diye bir kitap vermiştir. Yüzleşmekten korktuğu bir çok olayı terapist desteği ile gün yüzüne çıkarmıştır. Sadece bu terapi sürecinde terapistin olayla birlikte kendi şemaları ve sorunlarının tetiklenmesi ile danışana arkadaş gibi yakınlık kurmaktadır. Onunla yakın ilişki içine girmesi danışanın onu ailesi gibi görmesini sağlamıştır.Terapiste şiir yazması, terapist danışanın rütbe törenine gitmesi, terapist danışanı evine davet etmesi, karısı ve diğer aile bireyleri ile tanıştırması etik ilkeleri açısından yanlış bir tutum ve yaklaşımdır. Terapist objektifliğini kaybedebilir. Gizlilik ilkesi açısından diğer aile bireylerinin yemekte tanıştığı danışanın hakkında bir şey bilmemesi etik kuralları gereği uygun bir yaklaşımdır. Terapist ve Antwone arasında kurulan duygusal bağ zaman zaman seansların etkinliğini danışanın kendisine olan güvenini arttırmıştır. Terapinin bir noktadan sonra tıkanması üzerine terapist Antwone’a seansları bitirmesi gerektiğini söylüyor ve Antwone tekrar terk edildiği hissine kapılıyor. Bu öfke nöbetini tetiklemiştir. Korku ve endişe tepkileri göstermiştir.

Çünkü Antwone hayatı boyunca dinlenmediği ve ilgi görmediği için ona ilgi gösteren neredeyse ilk kişiden böyle bir tepki beklemiyordu.Antwone’un arkadaşının ölümü onun için tramvatik bir olay haline gelmiş ve arkadaşının da onu terk ettiğini belirtmişitr. Filmde terapist danışana ailesini bulması konusunda direktifleriyle yönlendirmektedir. Ailesini bulduğu takdirde geçmişi ile yüzleşen Antwone kendini özgür kılmak için affetmek zorunda olduğunu anlamıştır. Önce kendisini sonrada annesini affetmişitir. Filmin bundan sonraki kısmında Antwone’ın agresif tavırlarının azalmaya başladığı ve daha mutlu yaşamaya geçmişle yaşamayı bıraktığını gözler önüne seriyor.

Sosyal Medyadan Bizi Takip Et

Antwone Fisher (2002)

The film Antwone, who lives as a soldier in the U.S. Navy and meets us in the first scene with a dream he had about his childhood. As his dreams irritate him, his anger tantrums increase, his aggressive personality becomes apparent and his psychological integrity affect. In his first conversation with him therapist at the start of therapy, Antwone says he has no family and that he himself came from under a rock. From this conversation, the therapist realizes that Antwone has had a difficult life and forces him to speak in terms of reporting to the Union. This is a wrong approach within the framework of ethical rules. Therapy should be based on volunteering.

The therapist used pressure from the hierarchy of commanders and soldiers to force him and limited therapy time to 3 sessions. It seems that the benefit of the client has not been observed. On the rules of ethic, the person who client the therapy process makes the decision. The client has the freedom to finish therapy at any time. Antwone has never spoken in the first sessions as he has displayed an uncomfortable in terms of confidence. But in the following sessions, this process was in the mood of conversation, expressed itself comfortably and established a more comfortable therapeutic relationship.

Although Antwone appears to be closed to treatment, he is actually in need of treatment and is aware of it. The suffered during his childhood Antwone being repeatedly beaten by his foster mother, sexual abuse and intimidated by fire led to big traumas in him. At the root of traumatic events are fear, helplessness, the unexpected and the inability to intervene.The therapist explained that the problem of anger is passed down from generation to generation. In order for Antwone to better understand his foster mother, he gave a book called’ slave society‘. Many of the events he was afraid to face were uncovered with the support of therapist

. It is only during this therapy that the therapist becomes close to the client like a friend by triggering his own schemes and problems with the event. Him close relationship with him made the client see him as a family.
Writing poetry to the therapist, going to the rank ceremony of the therapist client, inviting the therapist client to his home, introducing him to his wife and other family members is a wrong attitude and approach in terms of ethical principles. The therapist may lose objectivity.In terms of confidentiality principle, it is an appropriate approach in accordance with the ethical rules that the other family members do not know anything about the Antwone.The emotional bond established between the therapist and Antwone increased the effectiveness of the sessions.While the therapy is blocked at some point, the therapist said that Antwone needs to finish the sessions. That’s why Antwone feels abandoned again. His anger must have been triggered.Antwone has shown reactions of fear and anxiety. Because Antwone didn’t want to lose the person who listened to him for the first time in his life. The death of Antwone’s friend became a traumatic event for him and his friend left him.


In the film, the therapist advised the Antwone to find his family. Faced with his past when he found his family, Antwone has himself forgive for the freedom. And then Antwone forgave his mother. In the finally part of the film, Antwone’s aggressive behavior began to decrease. Antwone show that he stopped living with the past in order to live a happier life.

Ayrıca Göz At

DANİMARKALI KIZ

Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi

EAST OF EDEN

One thought on “Antwone Fisher

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir