ÇOCUĞUM LİSEYE BAŞLIYOR

ÇOCUĞUM LİSEYE BAŞLIYOR

ÇOCUĞUM LİSEYE BAŞLIYOR

Çocuğum liseye başlıyor… Lise dönemi çocuğun artık çocukluk çağından çıkıp ergenlik çağına(11-18 yaş) adım attığı dönemdir. Her gelişim döneminin kendine has gelişim görevleri vardır. Bu gelişim görevleri bir sonraki gelişim basamağı için önem arz eder. Ergenlik çağının gelişim görevleri: Fiziksel görünüşünü kabul etmek ve bedenini etkili bir şekilde kullanmak, her iki cinsten yaşıtlarıyla yeni ve daha olgun ilişkilerde başarılı olmak, duygusal bağımsızlığını kazanmak, bir meslek seçmek, bir ideal belirleyip ona hazırlanmak, toplumsal olarak sorumlu tutulduğu davranışı yerine getirmek, davranışa rehber olarak bir değerler takımı ve bir etik sistem oluşturmak şeklinde sıralanabilir. Fakat altını çizmekte fayda var bunlar ergenlik döneminin sonunda başarılmış olması gereken görevlerdir. Liseye başlayan çocuğumuzdan bu görevlerin tümünü başarmış olmasını bekleyemeyiz.


Bu dönem hızlı fiziksel değişimler, bilişsel olgunlaşma, akran ilişkilerine karşı artmış bir duyarlılık ile karakterizedir. Bir benlik krizinin içinde olan, yeni bir karakter inşası gerçekleştiren ergenler bu dönemde dürtüsel olabilir. Küçük sorunlar çokça büyütülebilir, aile bireylerinden uzaklaşıp arkadaşlara yaklaşma, güvensizlik, yalnız kalma arzusu,  hızlı duygu-durum değişiklikleri bu dönemde görülebilir.


Ergen, kendi vücudunu yeni yeni kavraması ile birlikte saatlerini ayna karşısında giyinip soyunarak, yeni bir tarz edinmeye çalışarak geçirebilir. Çocuklarımız bu süreç içinde aileye karşı çok eleştirel olabilir, ebeveynlerin yaptığı yada söylediği şeyleri sıklıkla reddedip sürekli tartışabilir, aldığı eleştirilere karşı çok alıngan davranıp kendini kapatabilirler.  Bazen de tam tersi çok sessiz sedasız da bu dönem atlatılabilir. Hazırlıksız yakalanan ebeveynler tarafından ergenin davranış biçimleri yanlış yorumlanabilmektedir ve bu durum zaman zaman çatışmalara yol açabilir.  Fakat bu noktada ebeveynlerin ergen psikolojisi hakkında bilgi sahibi olması, süreci olağan karşılaması ve sabır gösterebilmesi açısından önemlidir. Çocuğum liseye başlıyor…


Bu süreçte okul başarısını etkileyen en önemli faktör ebeveynlerdir. Aile içerisinde sorumluluk alan çocuk okulda da derslerinin, ödevlerinin sorumluluğunu alabilir. Ailede söz hakkı olan, kendini ifade edebilen çocuklar aynı şekilde okul ortamında daha girişken olabilirler. Bu bağlamda çocuğun desteklenmesi, aile içinde kabul görmesi benlik saygılarını arttıracak ve çocuğun başarısını önemli ölçüde etkileyecektir.

Ayrıca Göz At

TÜKETİM SALGINI ve AVM’LER

SON HEDİYE

Harekete Geç

DENİZ, DENİZ ÜSTÜNDE

Hoşgeldin bahar

DENEYİMLERİN SORUNLARA KARŞI BAKIŞ AÇISI VE ÇÖZÜME DOĞRU İLK ADIM

UMUTLU KALMAK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir