Geçmiş gitti demans geldi

demans

*GEÇMİŞ GİTTİ DEMANS GELDİ*

Demans, zihinsel becerilerin zayıflamasıdurumunda ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Demans hastalarının yarısından fazlası Alzheimer hastalığından müzdariptir. Demansın farklı türleri vardır. Örneğin; Vasküler (kan dolaşımı) Demans, Lewy Body Demans, Parkinson’a bağlı Demans, Frontotemporal Demans gibi. Demans’a hangi hastalığın yol açtığı ve tedavi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin tam olarak açıklanması gerekir çünkü demans bilinenin aksine yaşlılığın bir getirisi değildir. Bir hastalığın sonucudur. Yalnızca yaşlılıkta görülme riski daha fazladır. Demans semptomları arasında;
1-) Girişim ve eylem gücünde azalma
2-) Kelimeleri bulma ve cisimleri adlandırma kabiliyetünde düşüş
3-) Yol bulma kabiliyetinde azalma
4-) Hesap yapma becerilerinde düşüş
5-) Kavrama ve sorun çözmede yetersizlik
6-) Kişi adları hatırlama becerisinde düşüş
Şeklinde seyretmektedir. Demans genel olarak kalıtımsal değildir. Yalnızca Frontotemporal Demans’ın çoğu kalıtsaldır. Frontotemporal Demans vakalarının yaklaşık %40’ında genetik yatkınlık söz konusudur. Tıpkı hastalığın seyri gibi tedavisi de Demans’a hangi hastalığın neden olduğuyla ilişkilidir. Örneğin; Vasküler Demans hastalığında tedavi, daha fazla kan pıhtısının oluşmasının önlenmesine yöneliktir. Hastalık hakkında bilgi ve gelecek için tüm belediyelerde mevcut olanaklar hakkında bilgi verebilecek Demans Danışmanları veya Demans Koordinatörleri vardır. Tanıtmış olduğum hastalık halk tarafından kişinin geçmiş hikayesini unutma biçimindedir. Oysa bu ağırlıklı olarak Demans’ın 6. ve 7. Evresi’nde görülmektedir. Yazımı sonlandırırken sizlere bir soru sormak istiyorum. Çoğumuz geçmişini unutmayı ister. Peki bu şekilde olmasını ister misiniz?

Ayrıca Göz At

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir