Hipnoz

hipnoz

Hipnoz Nedir ?

Hipnoz, telkin verme sanatıdır. Telkin ise bir kişiye veya topluluğa bir duyguyu veya düşünceyi belli bir hedefe yönelik olarak benimsetmek maksadıyla iletmektir. Genellikle kişilerin yaşamlarını daha kaliteli bir seviyeye getirmek için kullanılan hipnoz, birçok meslek grubununda faydalandığı bir yöntemdir. Örneğin; Sağlık çalışanları, eğitimciler, psikologlar, terapistler ve yaşam koçları.


Telkin, bilinç dışı bir süreçtir. Kişinin ruhsal ve fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi yeni ve doğru düşünme ve davranma şeklinin benimsetilmesinde çok etkindir. Telkinler pozitif ya da negatif olabilir. Hipnoz uygulamalarında olumsuz telkinlerden uzak durulur, çoğu zaman negatif telkin bile olumlu durumu kışkırtmak için kullanılır (Kişiye bunu yapamazsın denildiğinde aslında yapamazsın denilen durumun yapılması istenilir). Çoğu telkin direkttir. Doğrudan kişinin ne yapması gerektiğini ifade eder. Fakat insan bilinçaltı doğrudan telkinlere direnç geliştirme eğilimindedir. Bilinçaltı dolaylı telkinlere daha iyi yanıt verebilir bu nedenle, iyi bir hipnotist her iki telkini duruma göre seçmesini ve kullanmasını bilir. (Endirekt telkin şu deyimle açıklanabilir: “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla”). Telkin çok açık bir şekilde ne yapılması gerektiğini söylüyorsa buna içerikli telkin denir (“İlkokula başladığın günü hatırla”). Ayrıntı vermeden kişiden bir şey yapılması istenirse proses telkin kullanılır (“Geçmişte keyif aldığın bir anı hatırlayabilirsin”). Permisif telkin (eğer istersen) seçeneği ise kişiye bırakılan bir telkin tarzıdır.

hipnoz çeşitleri

•Hipnoz Çeşitleri•

Bireysel Hipnoz: Bir kişinin hipnoz edilmesidir.

Grup Hipnozu: Birden çok kişinin aynı anda hipnoz edilmesidir.

Otohipnoz: Kişinin bir başkasına ihtiyaç duymaksızın kendi kendini hipnotize etmesidir.

Yol Hipnozu: Özellikle uzun ve düz yolda otomobil kullanan sürücülerin yol hipnozuna girdikleri bilinir. Aşırı yorgunluk, uykusuzluk, sessizlik, trafiğin serbest ve rahat oluşu yol hipnozunun meydana gelmesini kolaylaştırır.

Kollektif  Hipnoz: Kalabalık sayılabilecek insan grubunun topluca hipnoz edilmesidir. Grup hipnozundan farkı, hipnotize olan insanların sayıca farklı oluşudur.

Analitik Hipnoz: Hastanın oluşan probleminin temel noktalarını saptamak için yapılan kişinin tedavi edilmesini de mümkün kılan, regresyonun (geçmişe döndürmenin) kullanıldığı bir yöntemdir. Kişinin doğumu itibarıyla tüm yaşantıları, anılarına ulaşılması söz konusudur.

•Hipnoz Dereceleri•

Hafif Trans Hali: Hipnozun başlangıç aşamasında gelişir. Hafif bir gevşeme durumudur. Hipnoza alınan kişinin gözleri kapalı olduğu halde göz kapaklarında titremeler meydana gelir. Kişinin bu esnada zihinsel faaliyetlerinde zayıflama, kol ve bacaklarda ağırlaşma, fizyolojik faaliyetlerde yavaşlama görülür. Bütün bunlara rağmen hafif bir hipnoz hali gerçekleşir.

Orta Trans Hali: Bu safhada hipnoz hali net olarak gelişir. Hipnoz olan kişi hipnozitörün sesine tam olarak bağlanır. Etraftaki sesleri duymayabilir. Duygular hipnozun bu safhasında kesinlik kazanır, kişi telkine tamamen hazırdır.

Tam Ve Derin Trans Hali: Tam ve derin transta, trans hali bozulmaksızın sujenin (hipnoz yapılan kişinin) gözleri açtırılabilir. Deneğin gözleri açık olmasına rağmen, donuktur. Ortamdaki seslerin hemen hemen hiç birini duymaz. Kendisine hipnotizörün verdiği şekli aynen, muhafaza eder. Sujenin gözlerinin bakışı sabittir. Tam bir uyuşukluk hali bütün vücuda yayılmıştır. Bu safhada denek üzerinde çeşitli testler rahatlıkla yapılabilir.

Somnambulizm Hali: Hipnoza alınan kişinin tamamen kontrol altında olduğu ve her türlü tedavinin yapılabilecegi bir durum söz konusudur. Her hastada bu seviyede bir durum söz konusu olamayabilir, ancak hastaların yüzde 20-30 unda rastlanabilen bir durumdur.

AYRICA GÖZ AT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir