KOCAMAN GÖZLERİ VARDI

KOCAMAN GÖZLERİ VARDI

KOCAMAN GÖZLERİ VARDI

 
İlgi ve Duygunun Göstergesi Olarak Gözbebeği Büyüklüğü Üzerine Yapılan Bir Çalışma
 


  Eckhard Hess bir yazısında, “Birinin gözlerinin büyük yumuşak, sert, soğuk veya sıcak olduğunu söylediğimizde çoğunlukla o kişinin gözlerinin belli bir öğesinden, gözbebeğinin büyüklüğünden bahsediyoruz” demiştir. (Davis,2020 sf. 84) Eckhard Hess bu konu üzerine de bazı çalışmalarda bulunmuştur.
 


  Gözlerimizin ortasında bulunan siyah kısma gözbebeği ismini veririz. Gözbebeklerinin büyümesi ya da küçülmesi otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca gözbebeklerinin büyümesi ya da küçülmesi ışık şiddetine göre de değişmektedir. Karanlık bir ortamda gözbebekleri büyürken aydınlık bir ortamda ise küçülmektedir.
 


  Eckhard Hess, insanların düşünme sırasında ya da bir nesneye bakmasının da gözbebeğinin büyümesi ya da küçülmesinde etkili olduğunu düşünmekteydi. Ayrıca gözbebeklerinde değişim olduğunda aynı zamanda beyinin bazı bölümlerinde de değişimler olduğunu düşünmekteydi.

 
  Hess, insanların ilgi çekici ya da heyecan verici bir şey gördüğünde gözbebeklerinin büyüdüğünü keşfetti. Bir çalışmasında kadınlara ve erkeklere ilgi duydukları cinsiyetten kişilere ait yarı çıplak ya da tam çıplak fotoğraflar gösterdi ve insanların fotoğraflara baktığı sırada gözbebeklerinin büyüdüğünü gördü. Yaptığı farklı bir çalışmada ise 20 erkek katılımcıdan oluşan denek grubuna aynı kadına ait iki farklı fotoğraf gösterdi. İki fotoğrag arasındaki fark ise gözbebeğini büyüklüğüydü. Katılımcılara iki fotoğrafı da gösterdikten sonra fotoğraflar arasında bir fark olup olmadığını ve fotoğraf hakkındaki düşüncelerini sordu. Bazı katılımcıların verdikleri cevaplar çok şaşırtıcıydı. Bazı katılımcılara göre -iki fotoğraf da aynı kişiye ait olmasına rağmen- fotoğraftaki kişiler farklı kişilerdi. Gözbebeklerinin büyük olduğu fotoğraftaki kadının daha samimi, sıcak, yumuşak ve güzel göründüğünü söylerlerken, gözbebeklerinin küçük olduğu fotoğraftaki kadının ise daha sert, bencil ve soğuk göründüğünü söylemişlerdir. Hess’ in 20 erkek katılımcı ile yaptığı bu çalışma ile  gözbebeklerinin büyüklüğünün sözel olmayan iletişimde etkili olduğunu keşfemesini sağlamıştır.
  Hess’in farklı çalışmaları ile keşfettiği önemli bir nokta daha vardır. İnsanlar, gözbebeklerinin büyük olmasının kişinin daha mutlu hissetmesini ya da daha iyi göründüğünü hissetmesinde direk etkili olduğunu bilmemektedir.
 


Fakat hem çocuklardan hem de yetişkinlerden mutlu bir yüz resmi çizmesini istemiştir. Hem çocuklar hem de yetişkinler çizdikleri yüzlerde büyük bir gözbebeği çizmeyi tercih etmiştir.
 
  Hess, gözbebeklerinin büyüyüp küçülmesiyle ilgili yaptığı diğer çalışmalarda katılımcılara çözmeleri için matematik problemleri vermiştir. Katılımcılar problemleri çözerken gözbebeklerindeki değişimler incelendiğinde, problemi çözene kadar gözbebeği büyümekte problemi çözdükten sonra ise tekrar eski boyutuna dönmektedir. Bir başka çalışmada ise aç ola katılımcılara ve tok olan katılımcılara yemek fotoğrafları göstermiştir. Aç olan katılımcıların gözbebekleri büyürken tok olan katılımcılardan bazılarının ise gözbebekleri küçülmüştür.
 


  Hess’in yapmış olduğu bu çalışmaları incelediğimizde gözbebeklerinin büyümesi ve küçülmesiyle beyinde bazı değişimler olmaktadır diyebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir