Olağan Psikopatlar

olağan-psikopatlar

Olağan Psikopatlar 

Sherlock Holmes 

‘Duygusallık, kaybeden tarafta görülen kimyasal bir normalden sapma halidir.’

 Olağan Psikopatlar ‘Psikopat nedir ?’ Şeklinde bir soruyla karşılaştığınızda vereceğiniz cevap ile bu soruyu başka birine yönelttiğinizde alacağınız cevap muhtemelen aynı olacaktır. Bu cevap, etrafına zarar veren, iri yarı, kaba, düzgün bir eğitim almamış ve bir işte çalışmayan bir kişi olacaktır. Fakat yeni yapılan araştırmalar toplumdaki psikopat algısının yanlış olduğunu göstermektedir. Sanılanın aksine yapılan yeni araştırmalara göre CEO, avukat, doktor, politikacı, gazeteci ve birçok meslek grubu dahil olmak üzere bu meslek gruplarına sahip birçok kişinin psikopat kişilik özelliklerine uygun olduğunu ortaya çıkarmaktadır.    

   Psikopatların diğer normal insanlara göre sahip olduğu 7 temel özellikleri vardır. Bunlar: acımasızlık, cazibe, odaklanma, zihinsel sağlamlık, korkusuzluk, farkındalık ve eylemdir. Bu özellikler doğru yer ve doğru zamanda, doğru bir şekilde kullanıldığı zaman bireyin başarıya ulaşmasını sağlamaktadır. Yedi özelliğin hepsini birden her olay için kullanmak bireyi başarıya ulaştırmak yerine, daha büyük sorunlara bulaşmasına neden olacaktır. Örnek vermek gerekirse; bu özelliklere sahip bir psikopatın avukat olduğunu düşünelim. Bu avukat mahkeme sırasında acımasızlık, zihinsel sağlamlık ve eylem özelliklerini daha çok kullanırsa sözünü dinleten ve etrafındaki insanlar tarafından saygı gören biri olacaktır. Bu özellikleri de onun meslek hayatında başarılı olmasını sağlayacaktır. Fakat bu özellikleri gereğinden çok daha fazla kullanırsa ve meslek hayatı dışında gündelik yaşamında da böyle davranmaya devam ederse etrafındaki insanlar tarafından zorba biri olarak algılanacak ve meslek hayatında başarılı olamayacaktır. 

   Örnekten de gördüğümüz üzere sadece bu özelliklere sahip olmak yeterli değildir ve bu özelliklere sahip olmak bir marifet değildir. Asıl marifet sahip olduğun özelliklerin farkında olmakta ve bu özellikleri gerekli koşullarda abartmadan kullanmaktadır. Aynı özelliklere sahip kişilerin bir kısmı alanında başarılı olurken diğer kısmın başarısız, kaba, zorba birer kişiler olması da bu nedenden kaynaklanmaktadır. Bu durumu şöyle de ifade edebiliriz:   ‘Psikopatların sorunu boğazlarına kadar şeytani kötülükle dolu olmaları değil. İronik bir şekilde, gerçek bunun tam tersi. Onlar iyi bir şeyi aşırıya kaçırmış olanlar. Araba, uğruna ölünecek cinsten. Ama yol için fazla hızlı.’

   Yukarıda sanılanın aksine psikopat kişilerin sahip olduğu özelliklerden ve alanında başarılı, saygı gören psikopatlar ile başarısız, kaba psikopatların farklarından kısaca bahsettik. Yaşadığımız yüzyılda başarılı birer birey olmamız için gerekli görülen özelliklerin, psikopatlarda öne çıkan özelliklerle aynı olduğu görülmektedir. Oxford Üniversitesinden Profesör Kevin Dutton da psikopatik eğilimlerin insan doğasında olduğunu ve toplumun hiç olmadığı kadar psikopatlaştığını savunmaktadır. Savunduğu bu görüşle ilgili yaptığı araştırmalardan elde ettiği veriler ile de Olağan Psikopatlar kitabını hazırlamıştır. Bu kitapta sanılanın aksine psikopatlar ile ilgili şaşırtıcı bilgiler vermekte, onların sahip oldukları kişilik özellikleri açıklanmakta ve ‘başarılı bir cerrah ile bir seri katil’ arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Psikopatlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve yapılan bu ilginç deneyleri daha detaylı öğrenmek için ‘Olağan Psikopatlar’ okunması gereken kitaplardan biridir.

One thought on “Olağan Psikopatlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir