Oyun ve Oyuncağın Çocuk Gelişimdeki Etkileri

Oyun ve Oyuncağın Çocuk Gelişimdeki Etkileri

Oyun, çocuğun deneyimleyerek kendi kendine öğrenmesini sağlayan, eğlenmek amacıyla ve içsel olarak güdülenen, bazen kuralları belirlenmiş ve bilinen, bazen de kendiliğinden gelişen ve mutluluk, coşku, heyecan, merak duygularını da içinde barındıran davranışlardan oluşan bir aktivitedir. Aileler, öğretmenler ve sağlık çalışanları çocuklar için uygun oyun ortamları yaratmalı, oyun için gerekli malzemeleri sağlamalı, onlara fırsat vermeli ve oyunlarını desteklemelidir. Farklı oyuncaklar farklı amaçlar sunar ve çocukların davranışlarını birçok farklı şekilde etkiler. Öğrenmeyi sağlıklı bir şekilde teşvik eden oyuncaklara sahip bir çocuk, daha sonra yaşamında kullanılacak çok önemli beceriler geliştirebilir. Oyun ve oyuncağın çocuğun gelişimi üzerinde birçok etkisi vardır.

Fiziksel gelişim: Oyun sırasında çocuğun bazı hareketleri sürekli olarak tekrarlaması doğal olarak kas gelişimini hızlandıracaktır. Koşma, atlama, sıçrama, tırmanma, sürünme gibi fiziksel güç gerektiren oyunlar da çocuğun dolaşım, sindirim, solunum ve boşaltım gibi sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlamaktadır. Açık havada oynanan oyunlar ile çocuk, bedensel gelişim için gerekli olan temiz hava ve D vitamini alır bu yüzden daha neşelidirler. Ayrıca, yetersiz fiziksel aktivitenin, benlik saygısı ve temel hareket gibi psikososyal faktörlerin beceri edinimi üzerinde olumsuz etkisi olabilir.

Duygusal gelişim: Çocuk oyun yolu ile gerçek yaşamda kendisini rahatsız eden durumları veya diğer kişilerle paylaşamadığı olumsuz duyguları ifade edebilir ve bu olayları oyuna yansıtabilir. Ayrıca çocuk oyun sırasında mutluluk, hüzün, acıma, korku, kaygı, düşmanlık, güven duyma gibi birçok duygusal tepkiyi de öğrenebilir. Oyunda anne, baba, kardeş, abla, öğretmen gibi birçok rol alarak insanlar arası duygusal ilişkileri de öğrenebilir.

Psikomotor gelişim:  Fiziksel büyüme ve gelişmenin yanı sıra, beyin-omurilik gelişimi organizmanın hareketliliğiyle sonuçlanır. Çocukların psikomotor gelişimine katkıda bulunan oyuncaklar el-göz koordinasyonu geliştirir, büyük ve küçük kasların gelişimi üzerinde bir etkiye sahiptir. Oyun sırasında, çocuğun belirli hareketlerin doğal tekrarı olarak kas gelişimini hızlandırır. Çocukların yürüme, koşma, atlama, sürekli hareket gibi egzersizleri, büyük kas gelişimi; Koparma, kesme, tutma, yoğurma, delme, boyama gibi aktivitelerin tekrarı küçük kas gelişimini destekler.

Sosyal gelişim: Çocuklar için oyun fiziksel ve zihinsel olarak yararlı egzersiz anlamına gelir. Oyun boyunca çocuk, çevredeki diğer insanlarla temas halindedir. Çocuk sosyalleşmeyi, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duymayı, hak ve özgürlüklerini korumayı, yardım etmeyi, paylaşmayı, lider olmayı, kazanmayı, kaybetmeyi öğrenir. Oyuncak, çocuğun sosyalleşmesinde ve kişiliğinin gelişmesinde kullanılan bir araçtır. Malzemelerle oynanan oyunlarda, çocuk kendi istek ve becerilerini oyuna yansıttığı için kendine olan güvenini geliştirir.

Dil gelişimi: Çocuk, doğduğu günden itibaren konuşma dilini öğrenmeye başlar. Çocuğun dili bir iletişim aracı olarak kullanması için, dil ile ilgili sembolleri öğrenmesi, hafızasında tutması ve gerektiğinde kullanması gerekir. Çocuğun dil becerileri, ebeveynleri, masalları ve ninnileriyle sözlü oyunlar yoluyla gelişir. Özellikle ebe seçimi sırasında kullanılan tekerlemeler veya neşeli kelimeler çocukların dil gelişimini destekler.

Bilişsel gelişim: Oyun, çocuğa çevresini araştırma, objeleri tanıma ve problem çözme imkânı sağlamaktadır. Büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık, sayma, zaman, mekân gibi pek çok kavramı eşleştirme, sınıflandırma, sıralama ve problem çözme gibi birçok zihinsel işlemleri öğrenmesini de sağlamaktadır.

One thought on “Oyun ve Oyuncağın Çocuk Gelişimdeki Etkileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir