SİYASET PSİKOLOJİSİ

siyaset-psikolojisi

Siyaset Psikolojisi Nedir ?

Siyaset Psikolojisi; İnsan düşünce, duygu ve davranışının siyasi hayata etkilerini konu alan ve siyasi bilimleri psikoloji aracılığı ile inceleyen, disiplinler arası akademik, bilimsel bir alandır. Siyaset psikolojisi liderlerin karakterlerini, yöneten-yönetilen ilişkisini, halkın kendi içindeki ve ulusların birbirleriyle ilişkisini analiz eder. Toplumsal olaylara duyarlı olan ve gündemi takip eden siyaset psikoloji; psikolojik teoriyi politik olaylara bağlama amaçlı çalışmalar gerçekleştirir. Bu alan psikolojiyi ve toplumu birleştiren bir kesişim noktasıdır.

Siyaset psikolojisinin sorunlara yaklaşım yöntemi bütünleyici bir anlayışla, analitik psikolojinin temeline dayanmaktadır. Çok disiplinli ve bütünleşik anlayışla çalışan bir alan olarak aynı zamanda psikolojik perspektifle bir tarih değerlendirmesi de ortaya koymaya çalışmaktadır.

Siyaset Psikolojisi Hangi Alanlarla Çalışır?

Siyaset Psikolojisi geniş uygulama alanı olan bir bilim dalıdır. Siyasi bilimlerin yanı sıra; antropoloji, bilişsel psikoloji, gelişim ve kişilik psikolojisi, sosyal psikoloji, sosyoloji, psikiyatri, uluslar arası ilişkiler ve ekonomi, sanat ve felsefe gibi daha bağımsız alanlarla çalışmaktadır.

Siyaset Psikolojisi Araştırma Alanları Nelerdir?

Bu alandaki araştırmaların başlıca konuları şunlardır:

 • Etnik kimlik ve etniklik psikolojisi
 • Terör ve teröristin kimliği
 • Terörizm psikolojisi
 • Büyük grupların ve liderlerin psikolojik motivasyonları
 • Lider ve izleyen psikolojisi
 • Toplumsal ve siyasal gelişmelerin psikodinamiği.
 • Grup dinamikleri
 • Kitle psikolojisi
 • İç savaşlar, soykırım
 • Toplumsal travmalar
 • Göçmenlik ve göçün psikolojik açıdan incelenmesi
 • Entegrasyon
 • Medyanın siyasete ve politik davranışlara katkısı
 • Ülke yönetiminde politik psikolojinin yeri ve önemi
siyaset-psikolojisi

Siyaset Psikolojisi Uzmanı Ne Yapar?

Siyaset psikolojisi uzmanları, siyasi bilimleri; seçmenler, kural yapıcılar, yerel ve ülkesel yönetimler, uluslar arası örgütler, siyasi partiler ve kuruluşlar mevcudiyetini göz önüne alarak analiz eder. Politik davranışların altında yatan dinamikleri ve bunların sonuçlarını inceler. Her ne kadar kelime anlamı olarak “Siyaset psikolojisi” psikoloji terimi üzerine vurgu yapıyor olsa da bu disiplin için belki de doğru terim “politikanın psikolojisi” olmalıdır. Böylece alanın disiplinler arası doğası daha net anlaşılmış olur.

Siyaset Psikologları; siyaset ve diplomaside başarıyı arttırmak üzere bu alanda hizmet veren politikacılara ve diplomatlara, toplumsal olaylara bakışlarında ve değerlendirmelerinde psikolojik bir pencere açma noktasında hizmet vermektedir.

Siyaset gibi tüm varlığını “ilişki yönetimi” üzerine konumlandırması gereken bir sahada bu ilişkileri yönlendirecek, yönetecek, kriz anlarında çözüm sunabilecek analiz, çözümleme ve değerlendirmelerin etkililiği kaçınılmazdır. Bu noktada da Siyaset psikolojisi uzmanlarının bilgi ve deneyimlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir