ŞİZOFRENİ

şizofreni

ŞİZOFRENİ

Şizofreni genellikle genç yaşta başlayıp, her iki cinsiyette ve her toplumda ve sosyoekonomik düzeyde görülen, iyileşme ve yinelemelerle süreğen olarak devam eden ruhsal bir hastalıktır. Başlangıç 20-40 yaşları arasındadır ancak daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. Hastalık belirtileri ileri yaşlarda görülse de genellikle hastalık gençlikte başlamaktadır. 

Hastalığın her iki cinsiyette de görülme insidans aynı olmasına rağmen kadın ve erkekte hastalığın başlangıcı ve seyri konusunda farklılıklar vardır. Erkeklerde başlangıç yaşı kadınlara göre daha erken olmakla birlikte, erkek hastalarda hastalığın seyrinin daha kötü olduğu bilinmektedir. Literatüre bakıldığında erkeklerin kadınlara göre negatif semptomlara daha yatkın olduğu ve işlevsellik alanlarında daha fazla yıkıma uğradıkları ve kadınların sosyal işlevselliklerinin daha iyi olduğu gösterilmiştir. 

şizofreni-belirtileri

ŞİZOFRENİ BELİRTİLERİ

Hastaların fiziksel görünüm, duygu, düşünce, davranış ve konuşma alanlarında önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Belirtiler pozitif ve negatif olarak iki gruba ayrılmıştır. Pozitif belirtiler; sanrılar, varsanımlar, düşünce ve davranış bozuklukları olarak tanımlanır. Düşünce içeriğinde meydana gelen bozukluklar; sanrılar, algılama bozukluğu (halüsinasyon, illüzyon) gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Hastanın gerçeği değerlendirme yetisi bozulduğu için iç görüsü de bozulmakta ve hastanın tedaviye olan uyumunu da etkilemektedir. Düşünce içeriğinde meydana gelen bozulma konuşmalarına da yansımakta ve söylediği şey anlaşılmamaktadır. Negatif belirtiler ise genelde görünümde ilgisizlik, donukluk, çekingenlik, kişisel bakımda yetersizlikler ve dağınıklıklardır. Konuşmada bozukluklar, tek düze ses tonu ve duygularını belli etmeyen iletişim şekli, soğuk ve ilişki kurma güçlükleri meydana gelmektedir. 

ŞİZOFRENİ TÜRLER

-Paranoid Şizofreni

Paranoid şizofreni hastaları zulüm gördükleri ya da birileri tarafından cezalandırıldıkları ile ilgili yanlış inançlara (sanrılar) sahiptirler. Fakat düşünceleri, konuşmaları, duyguları oldukça normaldir.

-Hebefrenik Şizofreni

Hebefrenik şizofreni hastalarının zihni karışık ve tutarsızdırlar, konuşmaları karma karışıktır. Dışarıdan bakıldığında davranışları duygusuz veya yüzeysel veya uygunsuz görülebilir. Çoğunlukla duş almak veya yemek hazırlamak gibi normal günlük işlerini yapma becerilerini bozan düzensiz davranışları vardır.

-Katatonik Şizofreni

 Katatonik şizofreni hastaları genelde hareketsizdir ve çevrelerindeki dünyaya karşı reaksiyon vermezler. Genellikle çok katı ve sert olurlar. Yetersiz beslenme, bitkinlik ve kendilerini yaralama riskleri çok yüksektir.

-Ayrışmamış Şizofreni

Kişinin semptomları yukarıdaki üç türden birine net olarak uymadığında bu tanı konur.

-Kalıntı (Rezidüel) Şizofreni

Bu türde şizofreni semptomlarının şiddeti azalmıştır. Halüsinasyonlar, delüzyonlar veya diğer semptomlar hala vardır, fakat şizofreni tanısı konduğu zamanki kadar şiddetli değildir.

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

-İlaç tedavisi: Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlara antipsikotikler denir. Bu ilaçlar şizofreniyi ortadan kaldırmaz, fakat delüzyonlar, halüsinasyonlar ve düşünme problemleri gibi semptomları hafifletmeye yardım eder.

-Psikososyal terapi (rehabilitasyon, bireysel psikoterapi, aile terapisi, grup terapi, destek grupları): İlaçlar belirtileri hafifletmeye yardımcı olurken, çeşitli psikososyal tedaviler de hastalıkla alakalı davranışsal, psikolojik, sosyal ve mesleki problemlerde faydalı olabilir. Terapi yoluyla hastalar semptomlarını kontrol etmeyi, erken uyarı işaretlerini fark etmeyi ve nüksetmeyi önleyici bir plan yapmayı öğrenebilirler.

-Hastaneye yatma: Şizofreni hastalarının çoğu ayakta tedavi edilir. Bununla beraber şiddetli semptomları olanlar veya kendilerine ya da diğerlerine zarar verme tehlikesi olanların durumlarının dengelenmesi için hastaneye yatırılmaları gerekebilir.

-EKT (Elektrokonvulsif Terapi): Bu kişinin kafasına yüzeysel elektrotların yerleştirilerek bir dizi elektrik şokunun beyne gönderildiği bir prosedürdür. Şoklar beyinde nörotransmitterlerin salınmasına sebep verir. Bu tedavi şekli günümüzde şizofrenide nadir olarak kullanılır

Beyin cerrahisi: Beyindeki belirli sinir bağlantılarının kesilerek ayrıldığı lobotomi önceleri şiddetli, kronik şizofreni hastalarında kullanılıyordu. Günümüzde ise çok nadir durumlarda kullanılır, çünkü bu ameliyat ciddi kişilik değişikliklerine yol açabilir.

ŞİZOFRENİYE NE SEBEP OLUR?

Şizofreni hastalığına neyin sebep olduğu kesin olarak belirlenememiştir. Ancak beynin kimyasal yapısında meydana gelen bozukluklar, genetik ve çevresel faktörlerin hastalığın gelişiminde rol oynadığı bilinmektedir. Beyin kimyasından kaynaklı bozukluklarda dopamin ve glutamat gibi nörotransmitterlere ilişkin sorunların yol açtığı düşünülmektedir. Bilim dünyası şizofreni hastaların sinir sisteminde görülen bu farklılıkların anlamlı olup olmadığı konusunda ortak bir karara varamamış olsalar da şizofreninin bir beyin hastalığı olduğu düşünülmekte ve konuya ilişkin araştırmalar son hızda devam ettirilmektedir.

ŞİZOFRENİ BİLGİ TESTİ

/10
1 oylar, 5 ortalama
74

ŞİZOFRENİ BİLGİ TESTİ

1 / 10

10.Hangisi şizofreni türlerinden değildir?

2 / 10

9.Şizofreninin toplumda görülme sıklığı nedir?

3 / 10

Şizofrenide beyin kimyasından kaynaklı bozukluklarda hangi nörotransmitterlere ilişkin sorunların yol açtığı düşünülmektedir?

4 / 10

7.Aşağıdakilerden hangisi katatonik şizofreni belirtilerindendir?

5 / 10

6.Şizofreni hastalığı genellikle hangi yaş aralıklarında görülür?

6 / 10

5.Şizofrenide psikososyal terapi alan hastalar neleri öğrenemezler?

7 / 10

4.Şizofrenide negatif belirtiler arasında hangisi yoktur?

8 / 10

3.Şizofreni tedavisinde hangi yöntem uygulanırsa hastada ciddi kişilik değişikliklerine yol açabilir?

9 / 10

2.Şizofreni türlerinden hangisinde hastalar zulüm gördüklerine ve birileri tarafından cezalandırıldıkları ile ilgili sanrılara sahiptirler?

10 / 10

Şizofrenide düşünce içeriğinde meydana gelen bozukluklar hangi şekilde kendini göstermemektedir?

Skorunuz

The average score is 32%

0%

2 thoughts on “ŞİZOFRENİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir